February 23, 2010

دوباره حسرت نداشتنت ...


دلم می خواد یک بار دیگر جان ملون به خوابم بیاد ، همزاد پنداری اش کنم !!!


نمی دونم دنیا چرا بعضی وقتها عجله دارد ؟ !
بابا وقت ندارم به خدا ....:(


خدایا !
برای من نه ،
برای این شهر سوخته
نهالی سبز کن ...


شاید دنیایی رو که من اینقدر سخت گرفتمش ، خدا برای زنگ تفریحش کنار ساحل نقاشی کرده است !
کاش همین باشد ....

PhotoFunia-ab0d37.jpg


February 20, 2010

با در نظر گرفتن علایقی که در حال حاضر وجود دارد ، احتمال گونه می رود که جان ملون فرانسوی بوده است . همزاد پنداری مان می گوید جان ملون خیلی آدم خشک و جدی بوده است و در عشق کمی خجالتی ، سالها عاشق پنهانی بوده است .


February 17, 2010

خانم والتون
فقط تنها چیزی که یادم اومد این جمله بود :
" من بارها گفتم که جان ملون رو از تخت سلطنت بیرون نیاندازید ، او استعدادش را دارد "
... جان ملون من بودم


February 14, 2010

من
شمع
سکوت
.
.
.
ولنتاین !!


February 12, 2010

خانم والتون درست نمی گم ؟
نوشته بود :
" مرگ نیست ، بلکه مرغابی هست که به زیر آب غوطه ور می شود و دوباره از جایی دیگر سر در می آورد "
اگر توی این مدت دنبالش می گشتم شاید پیدایش می کردم ... درست نمی گم ؟؟


شاید نزدیک سحر بود
تو را می دیدم
اشک هایم می ریخت
تنها چیزی که یادم هست " من گریان بودم و می گفتم برایم دعا کن "
گویا برای ثانیه ای فراموش کرده بودم که دیگر نیستی
شاید در جایی دیگر
مهم نیست کدام زندگی ام باشد
ولی یک چیزی هست که به من می گوید
تو را دوباره خواهم داشت
پدر !!


February 3, 2010

قبل از اینکه تو بگویی
من گویا می دانستم
وقتی که خودت گفتی انگار دوباره به یادم آوردی
این بار انگار گلویم را فشاردند
و چاره ای نیست جز سکوت !!!