April 29, 2013

دست چپم درد می کند !
کاش نشانه مرگ باشد ...


April 19, 2013

اینم خودش یه راهیه !
برای توجیه نکرده ها
برای بی عرضه گی
اینم خودش یه بهونه است
چرا یه جاهایی آدم رک و پوسکنده نمی گه :
ناتوانم !!!!


دیگر سلام هم از یادمان رفته است
چه برسد به قصه لیلا و مجنون
روزها می گذرد
برای چه ؟
نرسیدن ،
تنهایی ،
باز هم تنهایی ...


April 11, 2013

Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, Bitch, .....

April 9, 2013

شخصیت یک نفر را می تواند یکی از سه مورد زیر بسازد :
- عشق
- جنگ
- کتاب


April 8, 2013

این که من همش منتظرم ، دست خودم نیست !


امروز معلم فرانسه ام یه فیلمی داد بهم وقتی دیدمش
la vie est un long tranquille
با خودم گفتم الحق که .... !!!!


بیایید خودتان قضاوت کنید
من خاموش می مانم !


این که من یک موجود ماجراجوی در ظاهر آرامی هستم فقط می تواند تاثیر کتابهایی باشد که در کودکی در زمان نا مناسب خواندم !


April 7, 2013

یه بار یادمه خیلی سال پیش یکی از دوستام گفت که باباش گفته که همیشه توی دوستی ها یه جایی برا دشمنی هم بذارید !
اون روز من و دوستم به هیج نتیجه ای نرسیدیم ، فقط گفتیم که مگه قراره که ما با هم دشمن بشیم ...
این چند وقته یه آدمهایی رو دیدم که معنی حرف پدر دوستم جلو چشمامه !!!


April 6, 2013

وجود پدرت
شاید برای تو نه ، ولی برای مادرت آرامش بود !
اینکه امروز دیگر او نیست میدانم
تو هم آرام و قرار نداری
دست مادرت را بگیر ...