September 20, 2013

و ای تو اسکندر مقدونی
آیا در خواب هم می دیدی که گیر همچین یاغی نفهمی بیافتی و تنوانی کارش را یکسره کنی ؟


سالهای سال گذشت و سالهای سال هم که بگذرد من بر این باور همچنان خواهم بود که هیچ دیواری بلندتر از دیوار هاشا نیست ، حالا تو بیا اثبات کن !


September 16, 2013

پدر !
دوباره نبودنت
دوباره عقده دل من
دوباره ناامیدتر از حقیقت تلخ


پانویس: نه سال ...